Barn trenger å lære fornuftig bruk av penger, gjerne fra de er ganske små. Så snart barna begynner å få lommepenger, er det på tide å snakke om hvordan pengene skal brukes. Lær gjerne barna å spare litt av pengene til noe de ønsker seg. På den måten ser de verdien av penger, og forstår at de ikke bare kan få alt de peker på. Det kan hende de må spare lommepenger i flere måneder før de kan kjøpe seg det de gjerne vil ha.

Spar til framtiden

Det er ikke bare småting barna kan spare penger til. Når de blir litt eldre, bør du oppmuntre dem til å spare penger til utdanning eller til egen bolig. Det kan være vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, og det er viktig å ha egenkapital for å få lån. Dersom barna begynner å spare tidlig, kan det bli en fin sum før de er voksne. Når de en gang i framtiden skal låne 600 000 eller mer for å kjøpe egen leilighet, er det godt å ha litt sparepenger som egenkapital. Når den dagen kommer, vil de være glade for at du maste på at de skulle spare lommepenger mens de var barn. Hvis de ikke vil ta høyere utdanning, kan pengene også brukes til å reise eller kjøpe bil når den dagen kommer.

Ikke ta vekk gleden

Selv om du bør oppmuntre barna til å spare, er det viktig at de får bruke litt av lommepengene fritt. Men forklar at det kanskje er bedre å bruke pengene på noe som varer, i stedet for å bare kjøpe godteri. Litt godteri bør være greit, og barna bør få spare til leker eller andre ting de gjerne ønsker seg. Da ser de også hva ting koster, og får mer respekt for pengene. Noen barn blir kanskje til og med litt grådige med pengene, når de ser at de bare har en begrenset sum til rådighet, og må prioritere hva de faktisk vil ha.

Ekstra lommepenger som belønning

Alle barn bør få en fast sum lommepenger, men for å lære dem at penger ikke kommer gratis, kan de få tjene ekstra lommepenger ved å gjøre oppgaver. Dersom de ønsker seg noe kostbart, kan de jobbe ekstra for å få penger til å kjøpe det de vil ha. Da lærer de at de ikke får alt gratis i livet, og det er jo selvsagt en viktig lærdom å ta med seg i livet. For å oppmuntre barna til å spare, er det også lurt å si nei til å kjøpe ting de ønsker seg. Si heller at dersom de vil ha noe, må de spare selv. De skal selvsagt få julegaver og fødselsdagagaver, men hvis de ønsker seg noe resten av året, bør de i hvert fall bidra med noe av pengene selv. Jo tidligere du starter den økonomiske treningen, desto enklere er det å oppmuntre barna til å spare når de blir litt eldre. Gjør gjerne sparingen litt ekstra lønnsom, for eksempel ved å gi dem litt ekstra dersom de lover å legge pengene rett på sparebøssen. Gi barna små oppmuntringer når de når et mål, og har spart opp en viss sum penger.